O
     






ASSOCIACIÓ ESPORTIVA    ESCOLAR SANT JOSEP

ESPORT 

PROVISIONAL

INSCRIPCIONS SETEMBRE 2017-2018


ACTUACIÓ EN CAS D'ACCIDENT

 
FOTOS PATINATGE 4-2-2017

FESTA DE L'ESPORT 4-3-2017

FOTOS FESTA DE L'ESPORT








































FUTBOL SALA ALEVÍ













FUTBOL SALA  BENJAMI










PATINATGE

RESULTATS 4-2



RESULTATS 25-3




RESULTATS 22-4